Produktfilosofi

Vi erkänner att skönhet kommer inifrån och våra produkter baseras på sanningar om hår och hårvård. 

Hårologi arbetar med ”less is more” vilket innebär att vi använder oss av få noggrant utvalda ingredienser som verkligen gör en aktiv skillnad i våra produkter. Alla produkter är biologiskt nedbrytbara, inga drivgaser skadar ozonskiktet, produkterna testas inte på djur, vi använder oss av naturliga råvaror där det är möjligt och använder minst möjliga konserveringsmedel. Vi väljer också råvaror som ger mindre föroreningar i våra hav, sjöar, älvar och vattendrag. En minskning av antalet råvaror har en positiv inverkan på både människa och miljö.

Vi är mycket stolta över att en stor majoritet av våra produkter är godkända av Gröna Erhverv i Danmark som i samarbete med Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund utarbetat en lista över produkter som anses skadliga för miljön och hälsan. Danmark är en föregångare när det gäller miljö- och hälsomedvetenhet i branschen. Ett godkännande innebär produkter helt fria från hälsofarliga och miljöskadliga ämnen. Vi har märkt de produkterna med vårt eget Signature märke och de bör absolut provas av dig som har en känslig hud eller vill göra ditt bästa för att skydda miljön.

Läs mer om hållbarhet

PRODUKTCERTIFIERINGAR