Nerdeinfo om pH (for de som vil vite mer).

HÅR OG pH

pH er en måte å måle surheten til en væske. Skalaen indikerer om væsken er sur, nøytral eller alkalisk ved å måle mengden hydrogenioner (H+) og hydroksidioner (OH-) i væsken. Det er viktig å merke seg at pH kun kan måles når et stoff kan løse seg opp i vann.

Ioner er ladede partikler som dannes når et atom mister eller får et elektron. Atomer består av protoner, nøytroner og elektroner, hvor protoner er positivt ladet, nøytroner er nøytrale og elektroner er negativt ladede. Når et atom mister eller får et elektron, endres antallet positive protoner og negative elektroner i atomet, og det dannes et ion. Ioner spiller en viktig rolle i kjemiske reaksjoner og er avgjørende for mange biologiske prosesser.

Nøytron (nøytral) Proton (+) Elektron (-)

Hydrogenioner er positivt ladet, noe som betyr at de mangler elektroner og derfor har en positiv ladning. Hydrogenioner kan dannes når et hydrogenatom mister sitt eneste elektron og bare ett proton er igjen. På den annen side har hydroksidioner en negativ ladning, som betyr at de har overflødig elektroner og derfor har en negativ ladning. Hydroksydioner kan dannes når et vannmolekyl splittes, og frigjør et hydroksydion (OH-) og et hydrogenion (H+).

Disse to ionene, hydrogenioner og hydroksidioner, spiller en viktig rolle i kjemiske reaksjoner og er grunnleggende for å forstå pH-skalaen og syre-base-kjemien.

PH-skala

pH-skalaen er en logaritmisk skala som går fra 0 til 14, hvor 7 er nøytral. Verdier lavere enn 7 indikerer surhet, mens verdier høyere enn 7 indikerer base/alkalinitet. Hvert trinn på skalaen tilsvarer en tidoblet økning eller reduksjon. Derfor vil en pH på 5 være 100 ganger surere enn en pH på 7, mens en pH på 0 vil være 10 millioner ganger surere enn en nøytral pH på 7, og en pH på 14 vil være 10 millioner ganger mer basisk/ alkalisk.

Richterskalaen for måling av jordskjelv er også logaritmisk og basert på grunntallet 10. Hvert trinn på Richters skala tilsvarer en tidobling av styrken til jordskjelvet. For eksempel vil et jordskjelv som måler 6 på Richters skala være ti ganger sterkere enn et jordskjelv som måler 5, mens et jordskjelv som måler 7 vil være hundre ganger sterkere enn et jordskjelv som måler 5, og et jordskjelv som måler 8 vil være tusen ganger sterkere. enn et jordskjelv som måler 5, og så videre.

pH FOR HÅR, HUD OG HÅNDBOD

pH i hår, hud og hodebunn er 4,5 til 5,5. Dette er ikke pH i selve håret, huden og hodebunnen, men til det beskyttende laget som ligger på overflaten. Dette laget, som er en kombinasjon av vann og olje, kalles surhetsbarrieren/talg. Surhetsbarrieren produseres av hudens talg- og svettekjertler.

HØY pH

Surhetsbarrieren på håret blir ødelagt eller forstyrret når vi bruker produkter med høy pH-verdi, som permanent væske, farge eller blekepulver. Dette får håret til å hovne opp og tvinger de harde neglebåndene til å strekke/åpne seg. Imidlertid er denne tilstanden nødvendig for at kjemiske behandlinger skal fungere skikkelig. Det viktige er å gjenopprette syrebalansen så snart den kjemiske behandlingen er ferdig.

HVA GJØR pH MED HÅR?

For å forstå effekten pH har på hårfibre, er det nødvendig å forstå hårkjemi. Hårfibre består av keratinproteiner. Keratin dannes når aminosyrer kombineres, som påvirkes av pH. Disse aminosyrene tilhører to grupper: de med en sur karboksylgruppe (-COOH) og de med en basisk/alkalisk gruppe (-NH2).

Alt som produserer positive ioner (H+) når det er oppløst i vann kalles en syre. Når håret er vått, frigjør den sure delen av aminosyren positive hydrogenioner.

Hårfiberen kan ikke løses opp i vann, men noen av aminosyrene frigjør positive hydrogenioner.

Alt som produserer negative hydroksidioner (OH-) når det er oppløst i vann kalles basisk/alkalisk. Når håret er vått, frigjør den grunnleggende delen av aminosyren negative hydroksidioner.

Normalt hår har ikke like mange sure karboksylgrupper (-COOH) og alkaliske grupper (-NH2). Dette betyr at vått, normalt hår ikke har like mange positive og negative ioner. Vått, normalt hår er ikke nøytralt, men er litt negativt ladet fordi håret har frigjort positive hydrogenioner.

For å gå tilbake til en nøytral balanse trenger vått, nøytralt hår de positive hydrogenionene det kan få fra en lett sur løsning.

POSITIVE OG NEGATIVE ELEKTRISKE LADER

Proteinkjeder kan være både positivt og negativt ladet. Dette er fordi proteinene i håret har både en alkalisk del og en sur karboksylgruppedel.

Motsatt elektriske ladninger tiltrekker hverandre, mens som elektriske ladninger frastøter hverandre. Du husker kanskje da vi lekte med magneter som barn?

SALTBROER. Denne tiltrekningen mellom motsatte ladninger i den sure og alkaliske delen av proteinkjedene stabiliserer hårfibrene. Disse attraksjonene kalles saltbroer.

Tiltrekningen mellom positive og negative ladninger gjør hooerte kraftig og sjekk at håret ikke hovner opp/åpner skjellaget.

HÅRET SVELLER/ÅPNER

Hvis vi tilsetter sterke sure eller alkaliske væsker i håret, vil håret begynne å hovne opp/åpne seg.

Sterke alkaliske produkter produserer mange negative ioner. Keratinproteinet i håret vil miste sine positive ladninger og kun de negative ladningene vil bli igjen. Dette resulterer i at alle de negative ladningene i proteinet begynner å frastøte hverandre, og får håret til å hovne opp/åpne seg. Det samme vil skje hvis håret utsettes for sterke sure væsker, men da vil de resterende ladningene i håret være positivt ladet.

Hevelse/åpning av neglebåndet er en prosess som svekker håret. Dette er fordi håret ikke lenger er kompakt og proteinbindingene er ikke lenger sterkt bundet til hverandre.

DISULFIDBROER. Kjemiske behandlinger bryter ned noen av disulfidbroene i håret og øker derved antallet negative ladninger i hårproteinet (f.eks. cysteinsyre - ofte kalt cysteat - ved nær nøytral pH har det formen -O3SCH2CH(NH3+)CO2−. Det er en aminosyre som dannes ved oksidasjon av cystein, hvor en tiolgruppe blir fullstendig oksidert til en sulfonsyre/sulfonatgruppe). Dette fører til at håret får en annen elektrisk ladning enn det opprinnelig hadde.

Resultatet er at kjemisk behandlet hår trenger en surere væske for å balansere de indre negative ladningene i hårets protein. Generelt kan vi si at en væske som påføres håret etter en "skadelig" kjemisk behandling bør ha en pH mellom 3 og 5 for å gjenopprette den korrekte elektriske balansen i håret. Jo mer kjemisk skadet håret er, jo nærmere pH 3 bør væsken vi påfører etter den kjemiske behandlingen være.

Lav pH etter en kjemisk behandling vil imidlertid ikke alltid være tilstrekkelig for å gjenopprette hårets opprinnelige struktur. Dette gjelder spesielt når kjemiske behandlinger har vært for sterke eller har påvirket håret for lenge, noe som kan ha ødelagt eller forstyrret disulfidbindinger eller i verste fall peptidbindinger. Kvaliteten på håret før vi starter en kjemisk behandling og ønsket resultat bør alltid vurderes før vi starter behandlingen. Hvis vi ser eller tror at håret er for dårlig for ønsket behandling, er disse antakelsene vanligvis korrekte JKvaliteten på håret er alltid avgjørende før vi velger en permanent væske eller et avslappende produkt. Det bør også tas i betraktning når vi bestemmer graden av lysning ved farging. For eksempel bleking versus farging, 3 % H2O2 mot 12 % H2O2. Løsningen for å få hår av god kvalitet etter en kjemisk behandling er å velge riktige kjemiske produkter/behandling, følge anbefalte tider (1), ikke ta for store "skritt" - gå fra mørkeblond til platinablond eller noen ganger avstå fra en slik behandling. Hårkurer med ulike ingredienser som inneholder aminosyrer kan lindre eventuelle skader etter en kjemisk behandling, men det beste valget er hvis klienten har et sunt kosthold som gir optimalt hår med hensyn til DNA. I tillegg brukes sjampo og hårkurer som bygger opp keratin før kjemiske behandlinger for å gjøre håret så godt som mulig. Det er bedre å trene til et maraton før løpet enn etter løpet J(1) Husk at hydrogenperoksid (H2O2) noen ganger er hårets venn, men kan også være hårets fiende. Ved permanent fiksering fungerer H2O2 som en regenerator av SS-bindingene, men bør helst ikke virke lenger enn 10 minutter. Etter dette vil produktet begynne å oksidere i andre områder som lett påvirkes negativt og sluttresultatet av behandlingen blir ikke som ønsket. Dette gjelder spesielt hvis håret har blitt kjemisk behandlet fra starten (kruset, matt).Kalk: I noen områder er det mye kalk (CaCO3) i vannet. Denne limen kan sette seg på håret og forstyrre enhver kjemisk behandling. Kalk løser seg svært dårlig i vann, men kan lett fjernes med sure løsninger som sitronsyre. Vi anbefaler å ha pulverisert sitronsyre i salongen som kan blandes med vann og påføres håret etter sjamponering, la virke i 2-3 minutter og skyll. Denne behandlingen har ingen negative effekter - det dannes karbondioksid, som deretter spontant omdannes til vann og CO2. Kunden får rent hår og du får en ren «råvare». (Du kan også bruke denne i dusjen hjemme for å fjerne kalk, eller eddiksyre blandet med oppvaskmiddel fungerer også veldig bra.


SYREBALANSERT SHAMPOO OG PAKKER

Vi bør alltid bruke sjampo som har en pH-verdi mellom 4,5 og 5,5 for at håret og hodebunnen skal holde surhetsbarrieren intakt. Dette vil beskytte håret og huden mot å tørke ut og holde håret i en kompakt struktur.

pH-MÅLING

pH-måling måler den nøyaktige pH-verdien til et vannløselig produkt. Noen produkter har ikke pH-angivelse, denne kan da måles med pH-papir/indikator. Du kan også måle pH-verdien på vannet i salongen din, dette kan være veldig viktig fordi pH-verdien på vannet kan påvirke produktene du bruker i salongen. Hvis vannet for eksempel er alkalium, vil det nøytralisere eventuelle sure produkter du bruker. Med pH-indikatoren kan du også måle pH-verdien til håret etter en perm. Hvis enheten viser en alkalisk pH, bør du gjøre en ny sur skylling.